II Małopolskie Forum Animatorek i Animatorów Społecznych

Świętujemy 10. urodziny programu Małopolska Lokalnie!

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane animacją społeczną do udziału w Forum Animatorek i Animatorów Społecznych!

Spotykamy się już po raz drugi, by wspólnie tworzyć pozytywną zmianę w społeczeństwie. Tym razem poza wartościową teorią, mamy również wyjątkowe opowieści praktyków.

Z okazji 10-lecia projektu Małopolska Lokalnie zaprosiliśmy realizatorów, którzy z sukcesami animują lokalne społeczności. Dołącz do nas, aby wzbogacić swoją wiedzę, poznać praktyczne przykłady i zainspirować się do działania!

DOŁĄCZ DO NASZEGO WYJĄTKOWEGO WYDARZENIA, BY:

Jak było w zeszłym roku?

💬 "Było mega super. Dziewczyny, jesteście niesamowite, macie mega wiedzę
i doświadczenie!"

Iza

💬 "Bardzo dobre wydarzenie. Fakt, że tu przyjechałam, był jedną z lepszych decyzji
w ostatnim czasie. Jesteście dobrym, uzupełniającym się teamem, dobra robota!”

Marta

💬 "Pomysł super, można wymienić doświadczenia i kontakty i dowiedzieć się czegoś nowego”

Adam

Każdy uczestnik wnosi do spotkania unikalną wiedzę, doświadczenie i perspektywę. Dzięki Twojemu udziałowi możemy stworzyć jeszcze bardziej wartościową i inspirującą atmosferę, sprzyjającą wymianie myśli oraz tworzeniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz społeczności lokalnych.
Z niecierpliwością oczekujemy na spotkanie z Tobą i możliwość wspólnego działania na rzecz pozytywnych zmian społecznych.

DO ZOBACZENIA!

Spotkajmy się 17 maja 2024 r. w godz. 9:30-17:00 w Willi Decjusza, znajdującej się w klimatycznym i niezwykle pięknym Parku. Adres: ul. 28 Lipca 1943 17a, Kraków.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

CO CIĘ CZEKA?

W pierwszej części wydarzenia zaprosimy Cię do wysłuchania trzech ciekawych paneli dyskusyjnych:

 1. Animacja społeczna – od czego zacząć?
 2. Animacja kultury czy animacja kulturą?
 3. Animacja grup doświadczających wykluczenia.

Będziecie mieli możliwość poznania osób, które podzielą się swoimi doświadczeniami animowania społeczności osiedla, czy też sołectwa.

W drugiej części Forum chcemy z Wami poświętować urodziny programu Małopolska Lokalnie, który już od 10 lat wpisuje się w pejzaż oddolnych inicjatyw realizowanych przez mieszkańców województwa.

Poznacie pasjonatów, którzy poprzez zaangażowanie
w lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne, czy też sport lub motoryzację budują wokół nich społeczności angażując je do działania. W jakim stopniu budują je dla społeczności, a w jakim wspólnie ze społecznością?

To już sprawdzicie sami.

Stworzymy też pamiątkowy, rysunkowy zapis oddający bogactwo i różnorodność tego, co dzieje się
w Małopolsce Lokalnie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM II FORUM
ANIMATORÓW I ANIMATOREK SPOŁECZNYCH
ORAZ 10. URODZIN PROGRAMU MAŁOPOLSKA LOKALNIE:

17 maja 2024 r. w godz. 9:30-17:00 w Willi Decjusza,
ul. 28 Lipca 1943 17a, Kraków

9:00-9:30     – rejestracja uczestników
9:30-10:00   – przywitanie uczestników, rozpoczęcie Forum, czas na sieciowanie
10:00-11:00 – Animacja społeczna – od czego zacząć?
11:00-11:30 – przerwa kawowa
11:30-12:30 – Animacja kultury czy animacja kulturą?
12:30-13:30 – Animacja grup doświadczających wykluczenia
13:30-14:30 – przerwa obiadowa
14:30-15:30 – Inicjatywy  Małopolska Lokalnie, cz. I
15:30-16:00 – niespodzianka urodzinowa
16:00-17:00 – Inicjatywy Małopolska Lokalnie, cz. II

OPIS PANELI DYSKUSYJNYCH:

Podczas panelu porozmawiamy o animacji lokalnej i zastanowimy się:

 • Jakie kompetencje warto rozwijać pełniąc rolę animatora/animatorki społeczności lokalnej?
 • Jak włączać społeczność lokalną w aktywności?
 • Co nam robi polityka w pracy ze społecznościami lokalnymi?

Podczas dyskusji panelistki podzielą się unikalnymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem animacji – zarówno w większych miastach, jak i małych miejscowościach, czy też sołectwach. Porozmawiamy o tym, od czego zacząć pracę ze społecznością, do jakich narzędzi warto sięgnąć przy robieniu diagnozy, kogo i jak angażować do współpracy na rzecz mieszkańców. Zastanowimy się nad tym jak działać nie „dla”, a „z” mieszkańcami, jak zachęcać do podejmowania inicjatywy i brania odpowiedzialności w społeczności. Zastanowimy się również nad kompetencjami animatora – jaka wiedza, umiejętności są przydatne dla osób pracujących ze społecznościami lokalnymi, co w sobie warto kształcić, nad czym pracować. Rozważymy w jaki sposób polityka wpływa na pracę animatora oraz jakie konsekwencje ma to dla społeczności lokalnej. 

Panelistki:

Stowarzyszenie Wspierania Centrum Aktywności Lokalnej CAL.
Z wykształcenia architektka wnętrz, z wyboru samorządowiec, animatorka, trenerka, superwizorka, edukatorka.

W latach 2005 – 2013 pełniła funkcję Burmistrza Brzeszcz. Była radną Powiatu Oświęcimskiego w kadencji 2002 – 2005, 2014 – 2018. W trwającej obecnie kadencji 2018-2024 jest Członkinią Zarządu Powiatu Oświęcimskiego.

Zaangażowana w działania związane z animacją społeczno-kulturową, rewitalizacją i ekonomią społeczną. Współpracuje z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Zarządzała instytucją kultury w Brzeszczach (1995-2005).

Posiada doświadczenie w zakresie animacji społecznej i kulturalnej (m.in. Centrum Aktywności Lokalnej, Program Rozwoju Bibliotek, Rewitalizacja Społeczna, Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne). W latach 2016-2019 była animatorką środowisk lokalnych w programie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Pełniła rolę Konsultanta ds. wdrożenia subregionalnego modelu partycypacji publicznej projektu „Decydujmy Razem”, w ramach którego powstał model konsultacji społecznych (2013-2014).

Koordynatorka Programu Animacji Społecznej w Łodzi, który był częścią pilotażowego projektu „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (2015).

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki, Pracownia Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. Wykładowca akademicki, badaczka, trenerka, organizatorka społecznościowa, andragog.

Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniąc funkcję Kierownika Pracowni Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. Zainteresowana problematyką nieformalnej edukacji dorosłych, obywatelskości, migracji, międzykulturowości.  

Realizatorka projektów badawczych i edukacyjnych w kontekście aktywizacji społecznej dorosłych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wspierania procesu uczenia się przez całe życie, kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, mniejszości narodowych i etnicznych.

Fundacja Przestrzeń Rozwoju, Rozwojowy Uniwersytet Ludowy. Wiceprezeska zarządu Fundacji Przestrzeń Rozwoju, dyrektorka Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego oraz specjalistka ds. programów szkoleniowych i rozwojowych.

Z wykształcenia pedagożka i pracowniczka socjalna. Absolwentka studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej oraz profilaktyki społecznej. Doświadczenie zdobywała jako szkoleniowiec i dydaktyczka w prowadzeniu zajęć dla studentów kierunków społecznych oraz warsztatów i szkoleń dla kadr pomocy społecznej. Dzięki temu wie, jak odpowiednio rozplanować działania Fundacji – tak, aby działała na zewnątrz, ale też wewnętrznie.

Dodatkowo – od kilkunastu lat zarządza zespołami, projektami i jednostkami pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej w ramach NGO, a także jest twórczynią i koordynatorką programów szkoleniowych oraz projektów pomocy i wsparcia specjalistycznego.

Prowadząca:

Koordynatorka merytoryczna programu Małopolska Lokalnie oraz Lokalnych Programów Grantowych.

W gronie 3 doświadczonych praktyczek animacji kultury – Aleksandry Barczyk, Natalii Nowackiej i Barbary Pasterak – odpowiemy sobie na pytania:

 • Czym tak naprawdę różni się, a w czym praca animatorek kultury jest podobna do pracy animatorek społeczności lokalnych?
 • Dlaczego warto i jak to robić, by osoby odbierające kulturę i sztukę mogły stać się częścią działań kulturalnych? Jak to wpływa na nie i ich otoczenie społeczne? Gdzie jest w tym miejsce na partycypację?
 • Jak badać potrzeby społeczności lokalnej w zakresie kultury i co robić (albo czy koniecznie robić?) z faktem, że codzienność wkracza do teatru a teatr do codzienności?
 • Czy ilość jest ważna? Co tak naprawdę staje się miarą wartości naszych działań?
 • Jak balansować – nie tylko podczas tworzenia sztuki cyrkowej (!) – w byciu animatorem/animatorką i jednocześnie osobą uczestniczącą w procesie? Kiedy i jak wychodzimy z roli i z pracy, aby odpocząć i się nie wypalić?

Przyjrzymy się tym kwestiom z punktu widzenia doświadczeń naszych panelistek – zarówno od strony pracy animacyjnej w instytucjach kultury, jak i w organizacjach pozarządowych.

Panelistki:

Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, instruktorka „Symboliki Ciała i Improwizacji w Tańcu” wg metody Detlefa Kapperta, współzałożycielka Fundacji Wszyscy Obecni i działaczka społeczna, szczególnie w  obszarze udostępniania kultury i sztuki osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, pedagog cyrku, instruktorka teatralna, bajarka, laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa (2009 i 2016) i Nagrody Ministra (2018).

Doktor Akademii Sztuk Pięknych, edukatorka, arteterapeutka, koordynatorka i twórczyni niezliczonych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, założycielka Fundacji Pani na Łąkach, Dyrektorka Pola Kultury Samorządowej Instytucji Kultury Miasta i Gminy Niepołomice.

Pedagożka teatru, kuratorka programów artystycznych, edukatorka, trenerka, liderka dostępności. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalność wiedza o kulturze. Pracowała w szkole, potem w Wiejskim Domu Kultury we Frydrychowicach, a w Krakowie przez 6 lat tworzyła programy edukacyjne i koordynowała dostępność w Cricotece. Obecnie pracuje w Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie. Współzałożycielka stowarzyszenia Dobrze. Laureatka pierwszej krakowskiej edycji konkursu Animator roku, m.in. za realizację projektów włączających osoby o różnych potrzebach.

Prowadząca:

Koordynatorka merytoryczna programu Miejsca Aktywności Mieszkańców.

Doradczyni, animatorka społeczności lokalnych, koordynatorka projektów, trenerka aktualnie liderka zespołu Miejsc Aktywności Mieszkańców i aktywna animatorka w MAM Na Kozłówce 25.

18 lat doświadczenia projektowego – w tworzeniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów. Kilkuletnie doświadczenie także w zarządzaniu w NGO. Z BIS współpracuje od 2018 roku, aktualnie skupia się na rozwijaniu projektów w obszarze budowania nowej jakości sąsiedzkości. Z wykształcenia i zainteresowań psycholożka. 

Nasze rozmówczynie opowiedzą o swoich doświadczeniach, sukcesach i wyzwaniach związanych z pracą w systemie pomocy społecznej i poza nim. Porozmawiamy o tym:

 • Dlaczego i jak warto włączać osoby wykluczone do naszych działań?
 • Jakie zmiany systemowe ułatwiłyby taką pracę?
 • Jakie jest miejsce partycypacji obywatelskiej w pracy ze społecznością?
 • Na czym polega specyfika pracy animacyjnej – pracy na relacjach, z emocjami?
 • Jakie są do niej potrzebne kompetencje?
 • Jakiego wsparcia potrzebuje animatorka, żeby działać skutecznie i się nie wypalić?

Podczas panelu przewidujemy czas na zadawanie pytań przez publiczność. Podpowiemy również jakie pierwsze kroki warto postawić, żeby rozszerzyć swoje działania i dotrzeć do osób, którym z różnych powodów jest trudniej.

Panelistki:

Animatorka społeczna Programu Aktywności Lokalnej „Wróżenice”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Animatorka społeczna Programu Aktywności Lokalnej Nad Potokiem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, w 2017 roku otrzymała tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku w kategorii Animacja. Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych. 

Z wykształcenia architektka krajobrazu i rzemieślniczka, z doświadczenia menadżerka kultury, koordynatorka projektów, edukatorka i animatorka. Współtwórczyni krakowskiej Żywej Pracowni, zaangażowanej społecznie pracowni działającej na styku rzemiosła, dizajnu i miejskiego ogrodnictwa, zapraszającej do współtworzenia specjalistów, wolontariuszy, lokalną społeczność i osoby doświadczające wykluczenia społecznego.

Moderatorka:

Animatorka społeczności lokalnych w Miejscu Aktywności Mieszkańców w Krakowie, opiekunka ścieżki edukacyjno-upowszechniającej.

Z organizacjami pozarządowymi współpracuje od 2012 roku, szczególnie w tematach związanych z partycypacją społeczną, kontrolą obywatelską i edukacją obywatelską w projektach dotyczących m.in. przejrzystości życia publicznego, zwiększenia udziału obywateli w gminnych procesach decyzyjnych, wzmacniania lokalnych liderów społecznych, wspierania sąsiedztw.

Absolwentka polityki społecznej i pracy socjalnej, kształci się na trenerkę Porozumienia Bez Przemocy.

INICJATYWY MAŁOPOLSKA LOKALNIE:

🌸 (Współ)praca z mieszkańcami. Jak pracować z mieszkańcami na osiedlu? – Monika Sobota grupa Osiedlowe Aktywistki

🌸 Animacja społeczności wokół lokalnego dziedzictwa historycznego, czyli historia bliżej nas – Jolanta Wywijas, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kryg “Krygowiacy”

🌸 Społeczność rozproszona, czyli opowieść o zatopionej parafii – Dorota Chudzik-Zięba, Bernadetta Panuś, Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach

🌸 Muzyczna Integracja. Współpraca między lokalnymi partnerami w trosce o rodzime tradycje – Magdalena Rutkowska, Halina Ładoń, Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach

🌸 Jak animować społeczność w małej miejscowości? Z plecakiem i na szlaku – Anna Knapik, Stowarzyszenie Razem dla Zalesia

🌸 Speed-ball. Historia o kreowaniu marzeń u innych ludzi. Jak szukać sojuszników przy innowacyjnych działaniach? – Izabela Janczak-Bizoń, Stowarzyszenie Sportownia

 🌸 Rowerowa przygoda w Beskidzie Niskim. Aktywizacja młodzieży szkolnej poprzez sport. Jak budować społeczność wokół turystyki rowerowej? – Ryszard Szarowicz, Michał Gregorczyk, Stowarzyszenie GorliceBike

 🌸 Motocyklowe love. Jak integrować społeczność będąc pasjonatem motoryzacji, czyli karaoke, wata cukrowa i gra w klasy – Mariola Wrońska, Stowarzyszenie Motocykliści Wolbromscy

Wisienka na torcie, czyli:

🍒 Animacja i partycypacja w Miejscu Aktywności Mieszkańców – Anna Cioch, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030, Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Program „Wydział Partycypacji” jest częścią unijnego projektu CERV realizowanego w ramach międzynarodowego konsorcjum PROTEUS koordynowanego przez Transatlantic Foundation. Program dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.