Chcesz stworzyć Miejsce Aktywności Mieszkańców w swojej miejscowości
lub sąsiedztwie?

Prowadzisz podobne działania i poszukujesz wsparcia, nowych pomysłów lub przygotowania lokalnych animatorów społecznych? Reprezentujesz samorząd lokalny i zastanawiasz się nad zleceniem prowadzenia centrum społecznościowego lokalnym NGO?
Jeśli masz inny pomysł na współpracę z nami – serdecznie zapraszamy!

Co proponujemy?

Działania edukacyjne:

  • prowadzimy wystąpienia (np. podczas konferencji, forów, seminariów) związane z tematyką Miejsc Aktywności Mieszkańców

  • realizujemy szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego dotyczące zasad prowadzenia MAM-ów oraz inkubowania i tworzenia ich we współpracy ze społecznością lokalną

  • wspieramy w rozwoju animatorów społeczności lokalnych działających w Miejscach Aktywności Mieszkańców – w ramach warsztatów oraz mentoringu pomagamy zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w MAM-ach

  • organizujemy wizyty studyjne, podczas których można zobaczyć jak działają Miejsca Aktywności Mieszkańców, poczuć ich klimat i wymienić się doświadczeniami z lokalnymi animatorami.

Działania inkubacyjne:

  • prowadzimy diagnozy potrzeb społeczności lokalnej pod kątem utworzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców

  • pomagamy zbudować lokalne partnerstwo wokół idei MAM i zawiązać zespół MAM

  • moderujemy proces pracy przedstawicieli społeczności nad wypracowaniem Lokalnej Koncepcji Miejsca Aktywności Mieszkańców

  • wspieramy mentorsko zespół działający w MAM-ie na pierwszych etapach jego działalności

  • pomagamy samorządowi lokalnemu oraz NGO przygotować się do podjęcia formalnej współpracy w formie zlecenia usługi prowadzenia MAM-u

  • Współpracujemy w różnych formach – w ramach naszych działań popularyzatorskich, działalności odpłatnej czy poprzez partnerską realizację projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.

Jeśli jesteś zainteresowany/na współpracą – zapraszamy do kontaktu!

Wspólnie poszukamy właściwego zakresu i formy współpracy.