1-sze w Krakowie, pilotażowe Miejsce Aktywności Mieszkańców, którego celem jest rozwój lokalnej społeczności oraz budowanie obywatelskiej współodpowiedzialności w odpowiedzi zarówno na niskie zaufanie społeczne, jak i antidotum na pandemiczny kryzys społeczny. Pracujemy nad modelem działania centrum społ. i koncepcją MAM, którą będziemy testować w praktyce – ze społecznością osiedla Na Kozłówce, gdzie MAM jest zlokalizowany (Dz. XII Bieżanów- Prokocim).

Jako fundacja BIS pokrywamy zasoby kadrowe i kompetencyjne. Naszym marzeniem jest, alby model działania centrum społ., mógł być wdrożyć jako stały element polityki społ.miasta Krakowa. Współpracujemy z partnerami – miastem Kraków, które zapewnia zasoby lokalowe i finansowe oraz Phronesis z Norwegii. To spółdzielnia non profit skupiająca profesjonalnych doradców o kompetencjach edukacyjnych i praktycznych, działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Nasze metorki: Kirsten Paaby i Susan Morales Guerry, które przez 20lat pracy ze społecznościami w różnych warunkach kulturowych m.in. facylitowaly procesy tworzenia centrów społecznościowych Sagene (NOR) i w Zvoleniu (SK).

Zależy nam na stworzeniu miejsca, które będzie przyciągało mieszkańców/mieszkanki os. Na Kozłówce swoją otwartością i klimatem, zw. z ich tożsamością, dającego poczucie, że są w nim oczekiwani, że jest to „ich” przestrzeń, z której mogą korzystać swobodnie przy ograniczonych do min. formalnościach (minimum zapewniającego bezpieczeństwo i komfort korzystania dla wszystkich oraz zabezpieczającego przed zniszczeniem/kradzieżą sprzęty i wyposażenie).

MAM będzie opiera się o animacyjny model działania, czerpiący z zasobów lok. społeczności. Późniejsze MAMy będą szerszym uzupełnieniem Programów Aktywności Lok, które realizuje krakowski MOPS, koncentrujących się na wzmacnianiu w aktywności grup/środ. doświadczających trudności życiowych. W Polsce są nieliczne przykłady centrów dział. w sposób animacyjny.

 

Czas trwania projektu – 18 miesięcy  od 2021-02-01 do 2022-07-31