MAM Na Kozłówce

Miejsce Aktywności Mieszkańców Na Kozłówce 25

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa
Realizator: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, www.bis-krakow.pl

Cele projektu

Integracja i budowanie relacji między grupami charakterystycznymi dla lokalnej społeczności uwzględniając ich różnorodność; Budowanie społeczeństwa współodpowiedzialnego za swoje sąsiedztwo i współmieszkańców; Wzmacnianie sąsiedztw poprzez tworzenie partnerstw międzysektorowych; Wzmacnianie poczucia przynależności oraz poczucia bezpieczeństwa współmieszkańców; Aktywizacji mieszkanek i mieszkańców w obszarze partycypacji i dialogu; Budowanie świadomości potrzeby organizowania się i działania na poziomie lokalnym.

Co robimy?

Prowadzimy otwarte centrum społecznościowe, w którym mieszkańcy/nki mogą spędzać czas, spotykać swoich sąsiadów i sąsiadki, nawiązywać znajomości i relacje, budować więzi, także między pokoleniowe oraz realizować swoje pasje i zainteresowania . Wspieramy też działania mające na celu poprawienie jakości życia w najbliższym otoczeniu oraz współpracę na linii mieszkaniec/nka-urząd miasta, czy pomiędzy instytucjami.

Jak to robimy?

Z uśmiechem, otwartymi sercami i umysłami! Bezpłatnie udostępniamy przestrzeń na inicjatywy sąsiedzkie oraz te organizowane dla mieszkańców/nki Krakowa przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Pomagamy wymyślić, przeprowadzić, często sfinansować własny pomysł. Gościmy rozmaite zajęcia – od lekcji języków przez korepetycje po spotkania kulturalne, podróżnicze, hobbystyczne, sportowe – wszystkie realizowane wolontariacko przez sąsiadów dla sąsiadów. Budujemy świadomość konsumencką i wspieramy idee ekonomii współdzielenia – mamy książkodzielnię, lodówkę foodsharingową, organizujemy wymianki, np. ubrań czy roślin. Wspieramy ludzi aktywnych, pomagamy odważyć się tym mniej aktywnym. Uczymy partycypacji i współdecydowania o wspólnym miejscu w praktyce.

Formalności?

Minimalne!

Wypełnij formularz zgłoszenia inicjatywy, jeśli masz już zaplanowane wydarzenie.

…ale najpierw zapoznaj się z regulaminem: Regulamin MAM-u 🙂

Jeśli potrzebujesz informacji czy wsparcia to (najlepiej w tej kolejności) :

  1. Przyjdź na herbatkę i poznajmy się – jesteśmy otwarci pon.-pt. 16:00-20:00.
  2. Odwiedzaj nasz profil FB, u góry zawsze znajdziesz podpięty nasz aktualny harmonogram

https://www.facebook.com/MAMKrakowNaKozlowce

  1. Napisz: mamkozlowek@bis-krakow.pl
  2. Zadzwoń do koordynatorki 505 343 132 (jeśli nie odbiera to spróbuj ponownie albo wyślij SMS, czasem śpi, a czasem jest na spotkaniu)

KALENDARZ

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.