Miasto Nowy Sącz

Miasto wiedzy i kreatywnych ludzi

Gospodarze miasta budując jego markę posługują się hasłem: „Nowy Sącz – miasto wiedzy i kreatywnych ludzi". Po stronie aktywów, na czele listy, wpisują właśnie jego mieszkańców, w kolejności dopiero: położenie – dogodny punkt do kontaktów z krajami z południa Europy, dobrą atmosferę dla przedsiębiorców i prowadzenia tu biznesu, infrastrukturę komunalną, kulturalną i turystyczną ofertę dla mieszkańców i gości, przyjazne środowisko naturalne oraz plany inwestycyjne ważne dla miasta, sądeczan i gości, dla jego pozycji w Małopolsce.

Biorąc udział w projekcie Miasto Nowy Sącz zyskuje:

  • utworzenie Centrum Społecznościowego, które będzie realizowało dodatkową ofertę wsparcia dla czterech wybranych grup mieszkańców, w tym osób defaworyzowanych (np. osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne, dzieci i młodzież, osoby starsze, młodzi rodzice, lokalni liderzy), obejmującą prowadzenie przez rok regularnych działań przez lokalne organizacje finansowanych ze środków projektu
  • wsparcie w dostosowaniu lokalu Centrum Społecznościowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz jego wyposażeniu (projekt aranżacji wnętrza oraz wyposażenie)
  • wsparcie w przygotowaniu się do dalszego, opartego o współpracę finansową gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, prowadzenia Centrum Społecznościowego

Biuro Aktywności Mieszkańców

Jednostką, która odpowiada za Miejsce Aktywności Mieszkańców to Biuro Aktywności Mieszkańców, Urzędu Miasta Nowego Sącza, którego zadaniem jest m.in. praca nad wdrożeniem Centrum Społecznościowego w Nowym Sączu.

Gmina Chrzanów

Gmina Chrzanów

Gmina Chrzanów jest miastem zamieszkiwanym przez około 37 000 mieszkańców. Gmina posiada przestrzeń, która inspiruje do artystycznego i sportowego rozwoju. Co roku miasto organizuje największą imprezę biegową na terenie powiatu chrzanowskiego. Ponadto na obszarze gminy działa wiele organizacji pozarządowych oraz wielu aktywistów społecznych zajmujących się upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego i aktywności fizycznej. W związku z licznymi sygnałami mieszkańców o potrzebie utworzenia miejsca umożliwiającego integrację społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych postanowiono przystąpić do realizacji projektu Miejsca Aktywności Mieszkańców.

Biuro Aktywności Mieszkańców

Komórką odpowiedzialną za realizację projektu Miejsca Aktywności Mieszkańców jest Biuro Promocji, Kultury i Sportu. Przed reorganizacją struktury Urzędu, która miała miejsce 1 lutego 2019 roku komórka nosiła nazwę Biuro Promocji i Rozwoju Gminy. Obecnie w zakres pracy biura wchodzą między innymi następujące zadania:

  • wspieranie inicjatyw kulturalnych, sportowych i nadzór nad ich realizacją,
  • współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami o profilu kulturalnym oraz sportowym,
  • współdziałanie ze wszystkimi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań Biura, w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie oraz Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie.

Logo_Kraków

Miasto Kraków

Miasto pełne historii

Kraków to miasto o tysiącletniej historii, dawna siedziba królów polskich i stolica kraju, a dzisiaj jedna z ważniejszych europejskich metropolii. Krakowskie Stare Miasto jest wyjątkową skarbnicą dzieł sztuki, pamiątek historycznych i zabytków, które reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne – od średniowiecza po czasy współczesne..

Biuro Aktywności Mieszkańców

Jednostką, która odpowiada za Miejsce Aktywności Mieszkańców jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w Krakowie.  

Chcesz wiedzieć więcej jak wspieramy tworzenie
Miejsc Aktywności Mieszkańców?