Joanna Czarnik


Moja odskocznia to:

Praca z młodzieżą z niezwykłym zespołem Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży „RAMPA”. Śpiew klasyki wokalnej w Chórze św. Michała. A do tego kryminały i wypieki – czyli coś dla ducha i ciała.

Trenerka, mentorka, ekspertka ds. NGO, specjalistka w zakresie edukacji nieformalnej młodzieży i dorosłych, menadżerka społeczna, psycholog. Członkini Zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw
Społecznych.


Od kilkunastu lat zarządza organizacjami pozarządowymi oraz projektami edukacyjnymi i animacyjnymi.
Wspiera liderów w inicjowaniu działań i radzeniu sobie z wyzwaniami w przewodzeniu innym. Prowadzi szkolenia i mentoring z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, m.in. zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, pozyskiwanie środków na działalność.

Pomaga rozwijać lokalną aktywność społeczną, wspiera powstawanie nowych inicjatyw i organizacji pozarządowych. Wspiera sieciowanie i współpracę między organizacjami pozarządowymi. Animuje współpracę międzysektorową, szczególnie
rozwijając ideę wolontariatu pracowniczego.

Koordynatorka pierwszego Centrum Obywatelskiego w
Krakowie, ekspertka ds. inkubowania Miejsc Aktywności Społecznych, doradczyni i mentorka wielu NGO.

Miejsce Aktywności Mieszkańców to dla mnie:

niezwykła przestrzeń do kreatywności i zaangażowania społecznego. I marzenie, żeby przestała być niezwykła, a stała się codziennością dostępną dla wszystkich nas.

Z wykształcenia menedżerka, z III sektorem związana od ponad 15 lat. Współzałożycielka stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, członkini zarządu Federacja Małopolska Pozarządowa.

Aktywnie działa w grupie nieformalnej Lepsze Kliny, w której razem z sąsiadami prowadzi ogród społeczny Klinówka, organizuje
pikniki sąsiedzkie i konsultacje społeczne, robi happeningi w obronie terenów zielonych.

Autorka i animatorka pilotażu, który zapoczątkował proces budżetu obywatelskiego w Krakowie w 2013 r, współautorka publikacji “Wspólnie urządzaMY MIASTO – poradnik aktywnego mieszkańca”. Członkini grupy roboczej pracującej nad zmianą dot. Inicjatywy Lokalnej w Krakowie.

Z BISem związana od 2018 r, gdzie odpowiada za współpracę z samorządami w projektach wspierających rozwój społeczności lokalnych i ekonomii społecznej. W projekcie Miejsce Aktywności Mieszkańców współpracuje z samorządem, NGO oraz mieszkańcami tworzącymi społeczność MAM.

Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek


Moja odskocznia to:

prace w ogrodzie, muzyka, śpiew, taniec, włóczenie się po lesie, długie rozmowy z przyjaciółmi.

Miejsce Aktywności Mieszkańców to dla mnie:

niezwykłe miejsce, które każdy może współtworzyć i czuć się jego częścią. Otwarte
na różnorodność, wspierające budowanie relacji opartych na zaufaniu i szacunku, w którym można spotkać ludzi dbających o atmosferę angażowania się i współdziałania.

Katarzyna Pętlak-Długosz


Moja odskocznia to:

W wolnych chwilach biegam, praktykuję jogę, morsuję a także, bawię się z córką i głaszczę dwie kotki. Dodatkowo interesuję się zarządzaniem najmem krótkoterminowym i inwestowaniem w nieruchomości

Od ponad dziesięciu lat w branży Public Relations, absolwentka Zarządzania na UEK i Public Relations na UJ.

Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w spółce Uniwersytetu Jagiellońskiego działającej w obszarze wspierania innowacji i dostarczania usług dla life science.

Współpracowała także z funduszami zalążkowymi inwestującymi w przedsięwzięcia na wczesnych fazach rozwoju.

Pomysłodawczyni Right PR, firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań w sferze PR w zakresie m.in. media relations, komunikacji wewnętrznej, budowy wizerunku oraz działań w mediach społecznościowych.

Członkini założycielka Stowarzyszenia Wzmacniania Organizacji wzmacniacz.org.

Obecnie specjalistka ds. promocji w projektach Miejsca Aktywności Mieszkańców i PROO.

Miejsce Aktywności Mieszkańców to dla mnie:

MAM  to tzw “trzeci dom”, w którym sąsiedzi mogą się spotykać I realizować swoje marzenia społeczne. Miejsce, gdzie możliwy jest scenariusz, że od najzwyklejszej wspólnej kawy zaczyna się zmieniać lokalna rzeczywistość.

Studia: reklama, następnie dziennikarstwo.

Po kilkuletniej współpracy z firmami i wydawnictwami, od kilkunastu lat związana ze środowiskiem NGO-sów, gdzie wykorzystuje swoje wykształcenie w działaniach projektowych.

Zaangażowana w pracę z wolontariuszami, rozwój III Sektora w Małopolsce, członkini krakowskiego KDO ds. Młodzieży.

W ramach profilaktyki pierwszorzędowej, pracowała z dziećmi sprawiającymi kłopoty wychowawcze i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem.  

Certyfikowana trenerka, wspomaga społeczności lokalne, grupy nieformalne, organizacje społeczne i ekologiczne. Realizuje szkolenia oraz warsztaty.


Obecnie pracuje w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych jako mentorka ds. jednostek samorządu terytorialnego – współpracuje z organizacjami pozarządowymi i urzędem miasta.

Marta Ożlanska


Moja odskocznia to:

Pies, las, rower.

Miejsce Aktywności Mieszkańców to dla mnie:

MAM to dla mnie realizacja pewnej idei, że chcieć to móc, bo siłę do działania dają relacje i wsparcie innych.

Marta Marzec


Moja odskocznia to:

natura, taniec i spotkania z bliskimi mi ludźmi .

Socjolog, specjalizuje się w temacie partycypacji społecznej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych jako badaczka oraz specjalistka ds. ewaluacji. Zajmuje się badaniami jakości współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, diagnozami społeczności lokalnych oraz konsultacjami społecznymi. Posiada doświadczenie w ewaluacji programów mających na celu zwiększanie zaangażowanie obywatelskiego mieszkańców:  prowadziła ewaluacje m.in. I edycji Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego, trzech edycji Programu FIO Małopolska Lokalnie oraz Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi 2015-2018.

Zrealizowała badania jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w ponad 10 gminach Województwa Małopolskiego. 

Przed pracą w BIS zajmowała się pracą naukową – prowadziła badania nad polską kulturą emocjonalną w Zakładzie Antropologii Społecznej UJ.

Miejsce Aktywności Mieszkańców to dla mnie:

Miejsce zmiany społecznej, gdzie możemy krok po kroku, w praktyce budować społeczeństwo obywatelskie.