Miejsca Otwarte 2023
W tym roku widzimy się w Krakowie!

Termin: 29 – 30 listopada 2023

Miejsce:

29 listopada – wizyty studyjne w terenie

30 listopada – Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, ul. Zabłocie 22, 30-001 Kraków

Miejsca Otwarte

Organizator: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Współorganizatorzy: Urząd m.st. Warszawa i Urząd Miasta Kraków.

Do udziału zapraszamy osoby, które tworzą miejsca otwarte, animują lokalną społeczność i chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Miejsca Otwarte na zmianę”. Porozmawiamy o wyzwaniach i trendach, które stają przed społecznościami i sąsiadami, animatorami i organizacjami prowadzącymi miejsca otwarte oraz samorządami, które kreują warunki ich działania.

PROGRAM

DZIEŃ I – 29 listopada – wydarzenia towarzyszące (15:00-21:00)

Pierwszego dnia zapraszamy na wizyty studyjne i warsztaty.

Popołudniowe wizyty studyjne i warsztaty – zapraszamy do poznania miejsc otwartych działających w Krakowie i okolicy, wymiany doświadczeń i rozwoju narzędziownika animatora/rki.

15.00-16.30 Wizyty studyjne odbywające się równolegle w kilku lokalizacjach.

Program Aktywności Lokalnej „Nad Potokiem”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejsce Aktywności Mieszkańców na Kozłówce, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Centra Aktywności Kulturalnej, Gmina Skawina

15.30-17.00 Wizyty studyjne odbywające się równolegle w kilku lokalizacjach.

Nasza Ściana, Stowarzyszenie Zacięcie

Świetlica Dębniki, Fundacja Kocham Dębniki

17.00-18.30

Warsztat „People meet People”, Ośrodek wspierania Organizacji Pozarządowych. Warsztat odbędzie się w Miejscu Aktywności Mieszkańców na Kozłówce

17.30-18.30

Wizyta studyjna Miejsce Otwarte – Centrum Integracji Międzykulturowej, Fundacja Internationaler Bund Polska

15.00-16.30 Wizyta studyjna: Centra Aktywności Kulturalnej, Gmina Skawina

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego 18

Spotkanie w gminie Skawina będzie miało formę prezentacji, skierowanej do animatorów/ animatorek oraz przedstawicieli/ przedstawicielek samorządów i instytucji kultury. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną rozwiązania, jakie zastosowano w Gminie Skawina, aby stworzyć lub dać możliwość stworzenia miejsc aktywności dla mieszkańców. Pokazane zostaną rozwiązania po jakie sięgnęła gmina: rewitalizacja, współpraca z instytucjami kultury, współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy oraz różne metody aktywizacji mieszkańców, a także współpraca partnerska gminy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych przy realizacji grantu pobudzającego aktywność mieszkańców – „Aktywni Mieszkańcy Mają swoje miejsce”.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane efekty realizacji grantu – sąsiedzkie inicjatywy, zorganizowane przez lokalnych liderów. Na zakończenie, przedstawiciele społeczności zaangażowanych w projekt podzielą się swoimi refleksjami i doświadczeniami związanymi z animowaniem i integrowaniem mieszkańców wokół Centrów Aktywności Kulturalnej.   

O nas:

W Gminie Skawina pierwsze obiekty nazywane Centrami Aktywności Kulturalnej powstały w 2020 roku w procesie rewitalizacji. Sam proces rewitalizacji poprzedzony był spotkaniami z mieszkańcami, którzy wskazywali jako potrzebę utworzenie miejsc w których mogliby podejmować wspólnie różnego rodzaju aktywności. Odbiorcami działań odbywających się w CAKach są mieszkańcy danego osiedla albo sołectwa, ponieważ to jednostkom pomocniczym gminy powierzono administrowanie i opiekę nad Centrami Aktywności Kulturalnej. Dzięki temu zabiegowi finansowanie tych miejsc udało się powiązać ze środkami z budżetu gminy pozostającymi do dyspozycji danej jednostki. Także oferta, która pojawia się w danym miejscu jest skorelowana z aktualnymi potrzebami danej społeczności, nie zamyka się natomiast na osoby z zewnątrz, które są zainteresowane danym działaniem/ wydarzeniem. 

Dojazd:

Spotkanie będzie miało charakter stacjonarny. Biblioteka Miejska znajduje się w budynku dawnego dworca kolejowego, a zatem na spotkanie najlepiej będzie dojechać koleją, z Dworca Głównego to zaledwie 25 minut (wysiąść należy na przystanku Skawina). Na spotkanie można również dojechać kilkoma liniami MPK z pętli: Czerwone Maki albo Borek Fałęcki i zatrzymują się na przystanku Skawina Rynek albo Skawina Szkoła. 

15.00-16.30 Wizyta studyjna: Miejsce Aktywności Mieszkańców na Kozłówce

Miejsce Aktywności Mieszkańców na Kozłówce, ul. Na Kozłówce 25, Kraków

Uczestnicy i uczestniczy wizyty studyjnej będą mogli na własne oczy przekonać się jak działa na co dzień Miejsce Aktywności Mieszkańców, jak jest urządzone, jakie odbywają się w nim aktywności. Animatorka zaprezentuje MAM-wy sposób na angażowanie mieszkańców we współtworzenie wspólnego, otwartego Miejsca, przypomni historię powstania MAM-u, podzieli się doświadczeniem pracy ze społecznością. 

Sesja kierowana głównie do osób, które pracują z mieszkańcami lub planują taką pracę rozpocząć i szukają inspiracji, sprawdzonych sposobów oraz do osób chcących poznać metodę pracy w Miejscu Aktywności Mieszkańców. 

O nas:

Prowadzimy otwarte centrum społecznościowe, w którym mieszkańcy/nki mogą spędzać czas, spotykać swoich sąsiadów i sąsiadki, nawiązywać znajomości i relacje, budować więzi, także między pokoleniowe oraz realizować swoje pasje i zainteresowania . Wspieramy też działania mające na celu poprawienie jakości życia w najbliższym otoczeniu oraz współpracę na linii mieszkaniec/nka-urząd miasta, czy pomiędzy instytucjami. 

15.00-16.30 Wizyta studyjna: Program Aktywności Lokalnej „Nad Potokiem”

ul. Nad Potokiem 6/117

15.30-17.00 Wizyta studyjna: Nasza Ściana

Stowarzyszenie Zacięcie, ul. Lipińskiego 2

Nasze spotkanie wykorzystywać będzie różnorodne formy prezentacji. Podczas spotkania w przestrzeni Naszej Ściany do minimum ograniczymy tradycyjne slajdy. W ich miejsce pojawią się przeplatane opowiadaniem i rozmową mini warsztaty. 

Podczas spotkania prześledzimy drogę, którą nasze stowarzyszenie dotarło do realizacji swojego marzenia. Odpowiemy na pytanie jakie czynniki miały dla nas kluczowe znaczenie i bez kogo nie udałoby nam się dotrzeć do tego punktu. Pokażemy Wam kontekst społeczny naszych działań i opowiemy czym dla nas jest partycypacja oraz jakie narzędzia wykorzystujemy w swojej pracy. Nie zabraknie też wglądu w przyszłość i tego jak wyobrażamy sobie Naszą Ścianę za kilka lat. Podzielimy się z Wami nie tylko naszymi sukcesami, ale opowiemy też o trudnych decyzjach i porażkach oraz o tym, czego można się z nich nauczyć. Pokazując naszą historię chcemy osobom, które nas odwiedzą dać szansę na wgląd w ich własną drogę i zainspirować je do wykorzystywania potencjału, który je otacza.   

Wydarzenie kierujemy przede wszystkim do osób pragnących stworzyć w przyszłości lub już prowadzących miejsce otwarte. Szczególnie zapraszamy animatorki i animatorów społecznych niezależnie od tego z jakiego sektora się wywodzą (NGO, instytucje kultury, biznes, samorząd). Zapraszamy też osoby, które w swojej pracy wykorzystują lub chcą wykorzystywać niestandardowe narzędzia działalności społecznej.   

O nas:

Naszą Ścianę prowadzimy niecały (ale za to bardzo intensywny) rok. Jest to spełnienie marzenia o własnej przestrzeni, które towarzyszyło nam od samego początku istnienia stowarzyszenia.  Nasza Ściana to połączenie obiektu sportowego z miejscem otwartym. Tym co nas wyróżnia, to niezwykły mariaż z otoczeniem, w którym się znajdujemy, czyli szkołą i sąsiadującym z nią osiedlem.  

Tym co natomiast wyróżnia samą okolicę w której działamy, to wielokulturowa i różnorodna etnicznie społeczność nietypowa nawet jak na Kraków. Szkoła przy której mieści się Nasza Ściana prowadzi także klasy integracyjne. Do tej wielokulturowej mieszanki dochodzą więc osoby o różnorodnych potrzebach edukacyjnych . Z tego względu we wszystkich projektach stawiamy mocny akcent na dostępność dla różnorodnych grup. 

Nasze działania adresujemy nie tylko do mieszkanek i mieszkańców osiedla, ale również do osób spoza niego. Regularnie gościmy u siebie różnorodne podmioty i organizacje, które chcą wykorzystywać naszą przestrzeń do prowadzenia swoich działań.  

To czym jest Nasza Ściana, to również naturalna konsekwencja podążania za społecznością naszych odbiorczyń i odbiorców.  Na tle innych organizacji mamy dość nietypowy model finansowania naszej działalności. Skupiamy się przede wszystkim na działalności odpłatnej pożytku publicznego przeplatając ja działaniami opartymi o wolontariat i pracę społeczną członkiń i członków stowarzyszenia. Pozyskiwane dotacje przeznaczamy głównie na projekty o charakterze rozwojowym. Od tego roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Rozpoczynamy również prowadzenie działalności gospodarczej (sklep internetowy).  

15.30-17.00 Wizyta studyjna: Świetlica Dębniki

Fundacja Kocham Dębniki, ul. Konfederacka 4, w podwórku 

Zapraszamy na wizytę studyjną oraz prezentację na temat Fundacji Kocham Dębniki, która działa w podwórku przy ul. Konfederackiej 4. Prowadzimy tu Świetlicę Dębniki – nazywaną często przez nasze beneficjentki i beneficjentów drugim domem. To miejsce, gdzie wspólnie z wolontariuszami z dzielnicy i całego świata robimy wszystko, co w naszej mocy, aby osoby w kryzysie uchodźczym (a są to głównie kobiety i dzieci) mogły i mogli odzyskać godność, poczucie sprawczości, integrować się oraz odbudować swój wewnętrzny dom (w miejsce domów, które stracili w wyniku konfliktów). Prowadzimy tu lekcje języka polskiego i angielskiego, warsztaty, spotkania, kręgi kobiet dla ponad 1000 rodzin uchodźczych …  

Przy Świetlicy działa bezpłatny punkt pomocowy z długoterminowym jedzeniem, odzieżą i przedmiotami potrzebnymi w codziennym życiu.  

Działają tu także Domki Kultury Dębniki – otwarty sąsiedzki dom kultury oraz inkubator aktywności społecznej. Każdy może tutaj przyjść z własnym pomysłem i go realizować, a my staramy się znaleźć na to przestrzeń. Powstają tu wydarzenia dla dzielnicy (wymianki ubrań, bookcrossing, wieczory planszówkowe, spektakle, pikniki…), w których organizację włączają się też uchodźczynie. 

O nas:

Działamy od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, początkowo jako nieformalna grupa sąsiedzka, która już w kwietniu 2022 roku przybrała formę Fundacji. Jesteśmy otwarci na wszystkich, niezależnie od wieku, płci, języka czy miejsca urodzenia… Tworzymy przestrzeń, gdzie spotykają się uchodźcy z Ukrainy, sąsiedzi z dzielnicy Dębniki i wolontariusze z całego świata. Realizujemy działania dla różnorodnych grup odbiorców i odbiorczyń: dla osób dorosłych, dzieci, młodzieży, osób starszych, rodzin, singli… Zdobywamy fundusze poprzez wsparcie crowdfundingowe, instytucjonalne, sponsorskie. Nasi główni partnerzy to organizacja Ukraine Relief Initiative (USA), Voice Amplified, Global Fund for Children oraz Fundacja Let’s Help Together. Wsparli nas już m.in. WHO, UNHCR i zespół Pearl Jam.  

17.00-18.00 Warsztat „People meet People”, Ośrodek wspierania Organizacji Pozarządowych

Miejsce Aktywności Mieszkańców na Kozłówce, ul. Na Kozłówce 25, Kraków

Metoda „People Meet People” to propozycja, która wyłoniła się jako rezultat konkretnej potrzeby społeczności imigrantów i lokalnych mieszkańców w Norwegii, którzy poszukiwali skutecznych narzędzi do nawiązywania kontaktów, zwiększenia wzajemnego zrozumienia i poszerzenia wiedzy o sobie nawzajem. W ramach swojej działalności organizacja OWOP stosuje to podejście na osiedlach jako możliwość bliższego poznania swoich sąsiadów i innych mieszkańców. 

„People Meet People” jest wyjątkowym przykładem, jak pojęcie integracji, zazwyczaj traktowane jako abstrakcyjny koncept, może być przekształcane w realną praktykę i owocować wartościowymi rozmowami twarzą w twarz. Uczestnicy są zachęcani do wspólnego spędzenia godziny z osobami, których w innym przypadku mogliby nie spotkać na ulicy ani nie mieliby okazji do rozmowy. 

Warto zaznaczyć, że od uczestników nie oczekuje się żadnych prac przygotowawczych ani nie nakłada się na nich żadnych zobowiązań po zakończeniu spotkania. Ta forma jest wyjątkowo prosta, zakładając, że ludzie mają naturalną potrzebę kontaktu i relacji, nawet jeśli jej nie wyrażają. To spotkanie skłania uczestników do wyjścia poza granice własnej strefy komfortu, do dzielenia się swoimi doświadczeniami i myślami z innym, często obcym człowiekiem. W zamian otrzymują zrozumienie i uwagę, co w dzisiejszym świecie, w którym komunikacja często ogranicza się do cyfrowego przekazu, staje się szczególnie cenne. 

Spotkania „People Meet People” powinny być zaplanowane tak, aby wzięło w nich udział od 12 do 20 osób, co pozwoli na tworzenie znaczących i wartościowych relacji międzyludzkich. 

Miejsce Otwarte – Centrum Integracji Międzykulturowej 

ul. prof. Michała Życzkowskiego, 19, Kraków

Krótka prezentacja działalności Centrum. Będzie również możliwość udziału w warsztatach odbywających się tego dnia w Centrum. 

 

O nas:

Miejsce Otwarte działa od stycznia 2023 roku. To wspólne miejsce do spotkań, zabawy, rozwoju i integracji.  To przestrzeń przyjazna dla wszystkich mieszkańców Krakowa bez względu na wiek, płeć czy narodowość.  Zapraszamy na różnorodne zajęcia i aktywności: plastyczne i artystyczne, zajęcia sportowe i relaksacyjne kursy języka polskiego i angielskiego oraz kluby konwersacyjne, zajęcia edukacyjne i gry zespołowe. spacery po Krakowie i rozmowy przy kawie. Zajęcia są prowadzone w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Dodatkowo prowadzimy wsparcie prawne oraz psychologiczne. 

Nasze Miejsce Otwarte, które zostało stworzone przez UNHCR Polska, jest współorganizowane przez trzech partnerów: Internationaler Bund Polska, Salam Lab i Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz. 

Operatorem Miejsc Otwartych w Polsce jest organizacja Danish Refugee Council – DRC. Projekt finansowany jest ze środków UNHCR. 

Wieczorne spotkanie inspiracyjno – integracyjne. Sieciowanie przedstawicieli społeczności Miejsc Otwartych.

Kawiarnia Teatralna pl. Świętego Ducha 1

Sesje inspiracyjne:

 • 10 lat sieci MAL w Warszawie
 • Senior_ka w Miejscu Otwartym. Jak współpracować z osobami starszymi, żeby działały na rzecz społeczności lokalnej?
 • Osiedle Otwarty Jazdów, jako laboratorium miejskiej odporności
 • Świetlica mobilna i świetlica modułowa. Jak radzą sobie małe społeczności?

DZIEŃ II – 30 listopada – konferencja
(09:00-17:00)

Drugiego dnia zapraszamy na Konferencję odbywającą się w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22 w Krakowie.

Inauguracja konferencji i sieciowanie uczestników_ek

Sesje inspiracyjne: Miejsca Otwarte na zmianę

10.00 – 10.20  Trendy globalne, trendy lokalne. Jak przewidzieć i przygotować się na zmianę?

10.20 – 10.40 Krakowscy sąsiedzi lat 20. XXI wieku – w realu i na Facebooku

10.40 – 10.55 Dyskusja

10.55 – 11.15 PRZERWA KAWOWA

Tradycja community centers na świecie oraz rozwój i wyzwania centrów społecznościowych w Polsce, sala A

Dyskusja panelistów oraz przestrzeń na głosy z sali.   

Zapraszamy na sesję na której będziemy poruszać ważne wątki rozwoju centrów społecznościowych w Polsce i na Świecie. Czy wiecie, że tradycja centrów społecznościowych (community centers) rozpoczęła się ponad 130 lat temu w Wielkiej Brytanii. Jak rozprzestrzeniała się ta forma w społecznościach na całym świecie. Dlaczego takie centra powstawały i powstają współcześnie. Czy mamy naszą polską tradycję takich miejsc dla społeczności? Jakie są główne powody powstawania centrów społecznościowych w Polsce, jakie przyjmują formy prawne, nazwy?. Czy wszystkie formy otwartego miejsca dla mieszkańców mają te same założenia? Co jest wspólne, co różni? Czym w związku z tym jest centrum społecznościowe? Jakie są jego główne cele, działania i czy wiąże się to z określonym terytorium? A może już terytorium nie jest ważne bo jest przecież internet, różne formy komunikacji i tworzenia więzi? 

Poruszymy też jak się rozwijają centra społecznościowe i z czyjej inicjatywy: mieszkańców, organizacji pozarządowych czy też instytucji samorządowych lub samorządu? Jaka jest przyszłość centrów społecznościowych, czy będą się rozwijać i w jaką stronę?. Czy potrzebują profesjonalizacji i profesjonalnych animatorów społecznych / organizatorów społeczności lokalnej – wykształconych z zakresu pracy ze społecznością (community work), czy też powinny być nastawione na spontaniczną aktywność obywatelską.  

Zakończymy wnioskami co dalej z centrami społecznościowymi, żeby się rozwijały i służyły wspólnotom lokalnym. Ta dyskusja będzie zakorzeniona w praktyce pracy ze społecznością i tworzenia centrów społecznościowych, bo każdy panelista ma w tym mocne doświadczenie. Ale będziemy się skupiać na refleksji „skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy” w rozwoju centrów społecznościowych w Polsce. 

 Sesja jest skierowana do szerokiego grona osób zaineresowanych rozwojem centrów społecznościowych zarówno ze strony mieszkańców, organizacji społecznych czy samorządu 

Prowadzący:

Paweł Jordan – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS

Paneliści: 

Miejsca otwarte jako miejsca włączania osób z doświadczeniem migracji, sala B

Warsztat dla animatorów/ek miejsc otwartych, którego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz zebranie rekomendacji, jak tworzyć miejsca oraz oferty dostępne i przyjazne osobom z doświadczeniem migracji. Podczas warsztatu poruszane będą m.in. następujące zagadnienia: 

 • Jakie kompetencje powinien posiadać zespół miejsca otwartego, aby być gotowym na włączanie osób z doświadczeniem migracji? 

 • Kim jest osoba z doświadczeniem migracji? Potrzeby i bariery, których prowadzący miejsca otwarte powinni być świadomi.  

 • Jak tworzyć wydarzenia, które są dostępne dla osób z doświadczeniem migracji? Jak odejść od działań „dla” na rzecz działań „z”? 

 • Jak zachęcić osoby z doświadczeniem migracji do przyjścia do miejsca otwartego? Sposoby komunikacji, sieciowanie, promocja. 

Gościniami i gośćmi sesji będą animatorzyi animatorki miejsc otwartych aktywnie włączających osoby migranckie.

Prowadzenie:

Jakub Jaskółowski – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Izabella Laskowska – od 2021 r. kieruje pracami Wydziału Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa

Prelegenci:

Beata Kwiatkowska – Specjalistka ds. rozwoju społeczności lokalnej w MAL Grójecka 109 – Ośrodka Kultury Ochoty (Warszawa),


Anna Przybysz – Miejsce Aktywności Lokalnej we Włochach (Warszawa),

Katarzyna Jedynak – Wolskie Centrum Kultury (Warszawa)

Odporna animatorka/odporny animator – jak dbać o swój dobrostan?, sala C

Sesja będzie miała formę warsztatu połączonego z wymianą doświadczeń pomiędzy prowadzącymi i uczestniczkami/uczestnikami. 

Spotkanie poświęcimy na oddanie się refleksji nad sobą w roli animatorki/animatora, nad tym jak nasza praca oddziałuje na nas samych i na innych, co jest w niej i może być wspierające, a co wypalające i jak możemy sobie z tym poradzić. 

Ponadto – praktyczne narzędzia i sposoby na zadbanie o siebie, na radzenie sobie ze skutkami stresu, w tym techniki oparte na pracy z ciałem. Spróbujemy też zebrać pomysły na usprawnienia systemu, tak, by wspierał animatorkę/animatora w roli narzędzia zmiany i poprawy jakości życia w lokalnej społeczności. 

Prowadzące:

Dr Joanna Grzymała-Moszczyńska – Uniwersytet Jagielloński

Olga Glińska – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Lokalny samorząd jako kreator Miejsc Otwartych w małych gminach, sala A

Sesja odbędzie się w formie prezentacji i wymiany doświadczeń przedstawicieli JST (Urząd Miasta w Iławie, Urząd Miasta w Chrzanowie oraz NGO – Stowarzyszenie Wieś Jabłkowych Smaków) połączonej z dyskusją z publicznością.  

Skierowana jest do przedstawicieli JST, które prowadzą lub rozważają stworzenie Miejsca Otwartego/Miejsca Aktywności Mieszkańców. Jej przedmiotem będzie prezentacja różnych modeli i form działania miejsc otwartych na aktywności mieszkańców w gminach do 40 tys mieszkańców – wyzwań z jakimi się mierzą, sposobów radzenia sobie z nimi, pomysłów na finansowanie działalności bieżącej. Od środków z budżetu gminy, przez finansowanie z tzw. kapslowego, po dostępne środki dla NGO ze wszelkich źródeł zewnętrznych.  

Prowadzący:

Wojtek Jankowski – animator/ doradca w OWIES ESWIP, doradca JST UM Iława

Agnieszka Dziewitek –  Fundacja Biuro inicjatyw Społecznych (BIS)

Goście i gościnie:

Joanna Maryon-Golonka Urząd Miasta i Gminy Skawina

Kulturalne Centrum Samopomocy jako narzędzie budowania lokalnej rezyliencji, sala C

Prezentacja i rozmowa o Kulturalnym Centrum Samopomocy – innowacji współpracy grup samopomocowych z instytucjami kultury przetestowanej przez Partnerstwo Otwarty Jazdów, Dom Kultury Śródemieście M.St. Warszawy i Wolskie Centrum Kultury m.st. Warszawy w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Fundacji „Stocznia”. 

Kulturalne Centrum Samopomocy odpowiada na pogłębiające się i nawarstwiające kryzysy– migracyjne, ekonomiczne, zdrowotne, ekologiczne, polityczne, wojenne. Umożliwia głębszą niż dotychczas współpracę z grupami zagrożonymi wykluczeniem, opartą na zasobach własnych – zarówno instytucji, jak i osób współtworzących grupy samopomocowe. 

Na warsztacie dowiemy się w skrócie na czym polega i jak można założyć Kulturalne Centrum Samopomocy w swojej instytucji kultury. Będzie można również umówić się na dodatkowe szkolenia i warsztaty w Twojej instytucji. Zapraszamy wszystkie animatorki i animatorów z miejsc otwartych oraz instytucji i nie-instytucji kultury. 

Prowadzący:

Wojciech Matejko – Partnerstwo Otwarty Jazdów 

Marek Cywiński – Fundacja Stocznia 

Mieszkańcy mieszkańcom – jak wspieramy wolontariat sąsiedzki, sala B

Podczas sesji podzielimy się swoimi doświadczeniami z pracy z mieszkańcami, którzy chcą robić coś dla innych, akcyjnie i długofalowo. Mogą to być inicjatywy polegające na wspólnym sadzeniu klombu w podwórku, organizacja Dnia Dziecka na pobliskim skwerze czy systematyczne prowadzenie bezpłatnych zajęć z języka niemieckiego. Mieszkańcy mogą angażować się na rzecz lokalnej społeczności na różne sposoby. Jak ich wspierać, jak im nie przeszkadzać, jak organizować taką pracę?

Sesja będzie miała charakter panelu dyskusyjnego, wymiany doświadczeń. Zapraszamy do dzielenia się Waszą perspektywą. Omówimy dobre praktyki, obszary trudne, „miny”, na które warto uważać przy takiej współpracy oraz sukcesy niektórych lokalnych grup, które cieszą najbardziej, dając przekonanie, że praca u podstaw, choć niełatwa, bywa kluczowa. 

Na sesję zapraszamy osoby, które już pracują z wolontariuszami lub planującymi takie działania. 

Prowadzący:

Adam Pietrzak
Anna Cioch

Przerwa obiadowa

Jak budować sieci miejsc otwartych w metropoliach?, sala B

Panel dyskusyjny skierowany do przedstawicieli i przedstawicielek urzędów i instytucji zarządzających miejscami otwartymi lub chcącymi tworzyć sieć miejsc otwartych w dużych miastach.

Celem panelu jest pokazanie z perspektywy osób zarządzających możliwości rozwoju miejsc otwartych w kontekście strategicznym (po co?), organizacyjnym (jak i gdzie?) i finansowym (za co?). Prezentacja różnych modeli funkcjonowania sieci. Korzyści i wyzwania przyjętych rozwiązań.

Podczas panelu będą poruszane zagadnienia m.in.:

 • Dlaczego warto myśleć perspektywicznie i rozwijać sieć.
 • Zasoby, z wykorzystaniem których najlepiej budować sieć miejsc otwartych.
 • Utrzymywanie i finansowanie sieci miejsc otwartych.

Moderacja:

Adam Markuszewski

Panelistki i paneliści:

Krzysztof Mikołajewski

Mateusz Płoskonka

Joanna Warecka

 

Czy działalność miejsc otwartych, centrów aktywności lokalnej ma sens?, sala C

Miejsca Otwarte to przestrzenie, które na ogół tętnią życiem, Spotykają się w nich mieszkańcy i mieszkanki, organizowane są tam różnorodne zajęcia i wydarzenia sąsiedzkie. Opisując te miejsca często mówimy o tym, ile się w nich dzieje, ile ludzi przewija się przez organizowane w nich działania.  

Jak często zastanawialiście się, czy, poza tym, że ludzie miło spędzają ze sobą czas, miejsce to jakoś na nich oddziałuje? Czy jest ono ważne dla  szerszej grupy mieszkańców i mieszkanek, coś zmienia w społeczności? 

 

Podczas naszej sesji: 

 • przyjrzymy się jaki jest sens działania miejsc otwartych – jaką zmianę mogą one wprowadzić, 

 • zastanowimy się, w jaki sposób mierzyć/zbierać dowody zmian, 

 • porozmawiamy o tym jak refleksja nad zmianą może być narzędziem zmiany. 

 

Dla kogo jest ta sesja: 

Zapraszamy osoby, które działając w Miejscach Otwartych, jako osoby animujące lub koordynujące,  chcą poddać refleksji swoją pracę. Które prowadząc te miejsca, zastanawiają się jak sprawdzić czy zainwestowane tam zasoby (ludzie, czas, pieniądze) przynoszą jakieś rezultaty. Zapraszamy też wszystkie osoby, które temat zaciekawił mimo, że nie widzą jeszcze jego zastosowania w swojej praktyce

Prelegenci:

Magdalena Szopian-Wołeczko

Olga Glińska – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Moderacja:

Katarzyna Sekutowicz – antropolożka kultury.

Strefa Aktywności Sąsiedzkiej – włączanie instytucji kultury w działania na rzecz aktywizacji mieszkańców i budowania miejsc otwartych, sala A

Strefa Aktywności Sąsiedzkiej to przestrzeń, w której łączymy potencjał instytucji kultury i pomysły mieszkanek i mieszkańców.

Podczas sesji pokażemy:

· Metodykę prac SAS i opowiemy o łódzkim doświadczeniu wdrażania metody we współpracy z Biblioteką Miejską i Miejską Strefą Kultury;

· Jak włączamy mieszkanki i mieszkańców w kreowanie oferty SAS,

· Jakie sukcesy i porażki mamy w pracy z mieszkankami i mieszkańcami w Łodzi;

· Jak budować odpowiedzialność za swoje sąsiedztwo pracując na zasobach.

Dla kogo jest ta sesja?

Sesja skierowana jest do osób animujących, pracujących w instytucjach kultury, chcących rozwijać działania sąsiedzkie, włączać osoby do współodpowiedzialności za swoje sąsiedztwo.

Prelegenci:

Jolanta Woźnicka – Centrum OPUS

Aleksandra Reszka – Centrum OPUS

Anna Szprengiel – kierowniczka Biblioteki Traf (filia Biblioteki Miejskiej w Łodzi)

16.30-17.00 Podsumowanie i zakończenie, sala A

PRelegenci i paneliści

dr Edyta Ołdak
artystka sztuk wizualnych

Członkini Grupy Obserwatorium, edukatorka, animatorka kultury, ekspertka w projektach edukacyjnych i animacyjno-społecznych jak również graficzka.

Założycielka i długoletnia prezeska Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie”, realizatorka kilkudziesięciu projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Współautorka dokumentów strategicznych i rekomendacji edukacji kulturalnej dla m.st. Warszawy.

Absolwentka Wydziału Malarstwa, z doktoratem w dziedzinie sztuki. Autorka kilkudziesięciu projektów społecznych i edukacyjnych. W 2021 odpowiadała za proces wyłonienia nowych rekomendacji dla edukacji kulturalnej w Warszawie.

Współautorka strategii rozwoju kultury dla województwa mazowieckiego oraz polityk kulturalnych miast. W chwili obecnej aktywna propagatorka metodologii Future Literacy. 

Joanna Grzechnik
Uniwersytet Jagielloński

Medioznawczyni oraz socjolożka. Absolwentka studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach.

Pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2015 roku członkini zespołu badawczego Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego UJ i UMK. Pracowała przy krajowych oraz międzynarodowych projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Autorka badań empirycznych oraz publikacji dotyczących dialogu obywatelskiego oraz polskich ruchów miejskich. Jej zainteresowania badawcze związane są z kapitałem społecznym, w szczególności dotyczą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, komunikacji ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych. 

Roksana Gloc
Uniwersytet Jagieloński

Medioznawczyni, asystentka w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ na programie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz zarządzania kulturą i mediami na UJ.

W ramach programu MAUI-Utrecht Network studiowała także reklamę na Columbia College Chicago. W 2018 roku uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Specjalistka ds. komunikacji w ECREA Central and East-European (CEE). Jako członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej koordynuje Program Mentoringowy Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów.

Członek redakcji czasopisma naukowego „Com.press”. Od 2017 roku jest członkinią zespołu badawczego Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego. Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół zmian pokoleniowych w kontekście użytkowania mediów i partycypacji politycznej, a w szczególności zachowań wyborczych młodych, zdigitalizowanych obywateli. Interesuje się także badaniami mediów społecznościowych i dialogiem obywatelskim. 

Paweł Jordan
Stowarzyszenie BORIS

Coach, animator społeczny konsultant i trener dla organizacji pozarządowych i struktur publicznych, polityk społeczny. Autor książek na temat budowania zespołu, wolontariatu i rozwoju społeczności lokalnej.

Jeden z inicjatorów i współorganizatorów Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS i sieci Centrów Wspierania dla Organizacji Pozarządowych SPLOT; Centrum Wolontariatu w Warszawie i sieci Centrów Wolontariatu w Polsce; Sieci Funduszy Lokalnych w Polsce; Biur Porad Obywatelskich;  Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; Centrów Aktywności Lokalnej, Kręgów Wsparcia i wielu innych inicjatyw. Dzięki swym  nowatorskim pomysłom członek Ashoki – światowego stowarzyszenia skupiającego innowatorów społecznych. Doradca międzynarodowy ds. zarządzania NGOs, organizacjami sieciowymi oraz ds. rozwoju społeczności lokalnej m.in. w Rosji, Rumunii, Ukrainie, Litwie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Warszawy oraz zespołową nagrodą Ministra Pracy. 

Joanna Czarnik_FBIS

Joanna Czarnik
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Trenerka, mentorka, ekspertka ds. NGO, specjalistka w zakresie edukacji nieformalnej, menadżerka społeczna, psycholożka. Członkini Zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Od kilkunastu lat zarządza organizacjami pozarządowymi oraz projektami edukacyjnymi i animacyjnymi. Wspiera liderów w inicjowaniu działań i radzeniu sobie z wyzwaniami w przewodzeniu innym.

Prowadzi szkolenia i mentoring z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, m.in. zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, pozyskiwanie środków na działalność. Pomaga rozwijać lokalną aktywność społeczną, wspiera powstawanie nowych inicjatyw i organizacji pozarządowych. Wspiera sieciowanie i współpracę między organizacjami pozarządowymi. Animuje współpracę międzysektorową, szczególnie rozwijając ideę wolontariatu pracowniczego.

Koordynatorka pierwszego Centrum Obywatelskiego w Krakowie, ekspertka ds. inkubowania Miejsc Aktywności Mieszkańców, zaangażowana w działania Miejsca Aktywności Mieszkańców na Kozłówce w Krakowie jako pracowniczka Fundacji BIS i sąsiadka. 

Krzysztof Mikołajewski

Krzysztof Mikołajewski
Wolskie Centrum Kultury

Od 2018 r. Dyrektor Wolskiego Centrum Kultury(otwiera się w nowej karcie) w Warszawie. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z upowszechnianiem kultury. Wcześniej pracował w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Centrum Nauki Kopernik, w latach 2011-2013 był Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Targówek, a 2014-2015 dyrektorem Białołęckiego Ośrodka Kultury.

W 2015 przeszedł do pracy na stanowisko dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Warszawy, gdzie koncentrował się głównie na rozwoju budżetu partycypacyjnego, rozwoju sieci Miejsc Aktywności Lokalnej oraz wspieraniu rozwoju wolontariatu. Współautor projektu „Spółdzielnia Kultury”, Członek Forum Kultury Mazowsze, uczestnik licznych kongresów kultury i konferencji.

W 2008 r uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Od lat związany jest z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest członkiem Rady Konsultacyjnej. Był wykładowcą akademickim m.in.: na Uniwersytecie Warszawskim, w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, w Wyższej Szkole im. B. Jańskiego w Warszawie.

Od 2017 roku związany z Wydziałem Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest autorem dwóch monografii i kilku artykułów naukowych z zakresu teorii polityki, partycypacji i komunikacji

Jakub Jaskółowski

Jakub Jaskółowski
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Słucham i pomagam animatorkom i animatorom warszawskich MAL-i w ich pracy z różnorodnymi kulturowo społecznościami, w tym z nowymi warszawiakami, pochodzącymi z innych krajów.

Interesuje mnie świat, zależności globalne, komunikacja, technologia cyfrowa i uczenie się. Podróżuję – najchętniej rowerem (Rower to jest świat!), piszę i rysuję.

Izabella Laskowska

Izabella Laskowska
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Od 2021 r. kieruje pracami Wydziału Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Członkini zespołu ekspertów Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, członkini ogólnopolskiej sieci pełnomocniczek ds. równego  traktowania. Wcześniej m.in. koordynatorka projektów społecznych w Pionie Wiceprezydenta Warszawy, dyrektorka Biura Edukacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, dyrektorka biura komunikacji społecznej w kilku instytucjach administracji rządowej.  Ekspertka w zakresie zarządzania komunikacją kryzysową.

Beata Kwiatkowska_MAL Grójecka, OKO

Beata Kwiatkowska
MAL Grójecka 109 - Ośrodek Kultury Ochota

Specjalistka ds. rozwoju społeczności lokalnej w MAL Grójecka 109 – Ośrodka Kultury Ochoty, koordynatorka programu Minigranty OKO 2023 dofinansowujący działania mieszkańców.  

Od wielu lat współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją globalną, a przede wszystkim tematyką migracyjną oraz uchodźczą. Odpowiada za działania wielokulturowe w OKO wspierając działania mieszkańców pochodzących z różnych kultur. 

Joanna Warecka_SCAL Wrocław

Joanna Warecka
SCAL Wrocław

Prezeska Stowarzyszenia Żółty Parasol i Partnerzy, inicjatorka i animatorka Ołbińskiego Centrum Aktywności Lokalnej, animatorka SCAL Wrocław – Sieci Centrów Aktywności Lokalnej zrzeszającej 25 organizacji pracujących na rzecz wzmocnienia społeczności lokalnych w 32 osiedlach stolicy Dolnego Śląska.

Jako członkini Koalicji na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy  uczestniczyła w tworzeniu Strategii Współpracy NGO-UM Wrocław na lata 2018-2022, aby następnie wziąć odpowiedzialność za wspieranie rozwoju Centrów Aktywności Lokalnej.

Obecnie, oprócz funkcji pełnionych w organizacji, jest menadżerką Wdrażania Wrocławskiego Modelu CAL.  Na poziomie lokalnym Joanna Warecka od 2016 r. jest liderką Partnerstwa dla Ołbina – nieformalnej grupy zrzeszającej min. radnych miejskich, radnych osiedlowych, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracowników socjalnych i innych liderów instytucji i organizacji działających na wrocławskim osiedlu Ołbin.

Jako specjalistka od współpracy i sieciowania, aktywnie działająca na rzecz wrocławskiego środowiska organizacji pozarządowych, Joanna Warecka jest członkinią  Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Anna Przybysz

Anna Przybysz
Miejsce Aktywności Lokalnej we Włochach (Warszawa)

Absolwentka WSP im. Janusza Korczaka – kierunek praca socjalna, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek polityka społeczna, a także Kolegium Pracowników Służb Społecznych i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu coachingu w Wyższej SNS Pedagogium oraz studiów podyplomowych z zakresu Poradnictwa rodzinnego i psychologiczno-pedagogicznego, profilaktyki i terapii systemów rodzinnych w WSKZ.

Posiada doświadczenie w budowaniu partnerstw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2020 r. współprowadzi Miejsce Aktywności Lokalnej we Włochach – pierwszy MAL w strukturach ośrodka pomocy społecznej.

Katarzyna Jedynak
Wolskie Centrum Kultury (Warszawa)

Koordynatorka Wolskiej Mozaiki, czyli miejsca działającego jako swoista mozaika różnorodnych zajęć skierowanych do wszystkich grup wiekowych, otwartych na inicjatywy oddolne mieszkańców i pasjonatów. To także wielokulturowa przestrzeń spotkań i miejsce zapraszające do działania migrantów przebywających w Warszawie.

Joanna Grzymała Moszczyńska

dr Joanna Grzymała - Moszczyńska
Uniwersytet Jagielloński

Psycholożka, trenerka i działaczka. Na co dzień pracuje w Instytucie Psychologii UJ, gdzie zajmuje się badaniem psychologicznych aspektów zaangażowania społecznego – w tym kwestii związanych z wypaleniem aktywistycznym. Bodźcem do zajęcia się tym tematem – zarówno od strony naukowej, jak i w pracy z grupami – było własne doświadczenie wypalenia, z którym zmaga się od dłuższego czasu.

Aktualnie zajmuje ją to, w jaki sposób kontakt z ciałem i bycie w przyrodzie mogą nas wspierać w szukaniu dobrostanu. W tych eksploracjach wspiera ją m.in. uczestnictwo w Akademii Głębokiej Ekologii i warsztaty z zakresu Somatic Experiencing. Jest członkinią Spółdzielni Ogniwo i wolontariuszką Fundacji Ocalenie.

Olga Glińska

Olga Glińska
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Doradczyni, animatorka społeczności lokalnych, koordynatorka projektów, trenerka aktualnie liderka zespołu Miejsc Aktywności Mieszkańców i aktywna animatorka w MAM Na Kozłówce 25.

18 lat doświadczenia projektowego – w tworzeniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów. Kilkuletnie doświadczenie także w zarządzaniu w NGO. Z BIS współpracuje od 2018 roku, aktualnie skupia się na rozwijaniu projektów w obszarze budowania nowej jakości sąsiedzkości. Z wykształcenia i zainteresowań psycholożka. 

Wojciech Jankowski

Wojciech Jankowski
ESWIP Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Doradca, animator w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie w projekcie OWIES Elbląg, doradca, animator w Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowany trener biznesu (certyfikat ACI), autor i koordynator wielu projektów, wiceprezes Forum Animatorów Społecznych, przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego.

Wieloletni koordynator, doradca programów: dotacyjnych Działaj Lokalnie i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. 

Ekspert ds. ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Od 15 lat pracuje również w lokalnych samorządach wspierając je w dobrej współpracy z NGO. Pasją jest działalność w sektorze obywatelskim, co zostało szczęśliwie powiązane z pracą zawodową. 

Agnieszka Dziewiek_BIS

Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Animatorka społeczna, ekspertka ds. współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Specjalizuje się we wspieraniu samorządów w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań podnoszących jakość współpracy pomiędzy JST i NGO oraz mieszkańcami, prowadzi procesy partycypacyjne i badawcze.

Autorka i koordynatorka wielu projektów społecznych poświęconych angażowaniu mieszkańców, współautorka publikacji “Wspólnie urządzaMY MIASTO – poradnik aktywnego mieszkańca”.

Po godzinach działa w nieformalnej grupie sąsiedzkiej Lepsze Kliny, prowadząc ogród społeczny i działając na rzecz zrównoważonego rozwoju osiedla. Fanka Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

J.Maryon-Golonka_UM_Skawina

Joanna Maryon-Golonka
Urząd Miasta i Gminy Skawina

Większość swojego życia zawodowego związana z organizacjami pozarządowymi o charakterze kulturalnym i aktywizacyjnym. Od czterech lat po drugiej stronie mocy jako zastępca kierownika Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina.

Odpowiada za współpracę z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi oraz procesy konsultacyjne. koordynatorka projektu „Aktywni mieszkańcy mają swoje miejsce” ze strony Gminy Skawina.

Prywatnie aktywna mieszkanka jednego ze Skawińskich osiedli zaangażowana w proces tworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej Rzepnik. 

Magdalena Wollman

Magdalena Wollman
Stowarzyszenie Wieś Jabłkowych Smaków

Mieszkanka Starych Jabłonek, wolontariuszka Stowarzyszenia Wieś Jabłkowych Smaków. Inicjatorka powstania Świetlicy Wiejskiej. Pasjonatka rozwoju lokalnego oraz tworzenia miejsc aktywności społecznej w szczególności w środowiskach wiejskich.

Zawodowo od 13 lat związana z sektorem pozarządowym.  Doradza i towarzyszy w rozwoju organizacjom, grupom nieformalnym oraz środowiskom lokalnym.

Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. Autorka i koordynatorka licznych projektów. Na co dzień pracuje w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Ostródzie.   

Wojciech Matejko

Wojciech Matejko
Partnerstwo Otwarty Jazdów

Socjolog, animator kultury, performer, tancerz butoh.

Współzałożyciel, a aktualnie członek zarządu Partnerstwa Otwarty Jazdów. Koordynator wielu projektów na Jazdowie m.in. Otwartego Uniwersytetu Jazdów oraz projektów poświęconych obywatelskiemu współzarządzaniu Osiedlem Jazdów.

Współpracownik Domu Kultury Śródmieście. Założyciel Kulturalnego Centrum Samopomocy. Laureat Warszawskiej Nagrody Kulturalnej 2023.

Marek Cywiński Fundacja Stocznia

Marek Cywiński
Fundacja Stocznia

Specjalista ds. innowacji społecznych w Fundacji Stocznia. Ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Biotechnologia.

Od początku obecności w Stoczni pracował w programach grantowych o różnorodnym charakterze i zasięgu, np.: „Decydujesz, pomagamy” organizowanym przez Tesco, „Lokalni Herosi” organizowanym przez Grupę Eurocash S.A. czy też w warszawskim programie wspierającym artystów – „Mobilni w Kulturze”.

Obecnie jest opiekunem projektów w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz animatorem innowacji społecznych w Inkubatorze pomysłów. Wspiera również realizację innych stoczniowych projektów.

Prywatnie interesuje się piłką nożną (zwłaszcza ligą angielską) i lubi zgadywać po rejestracji, skąd przyjechał dany samochód. Czasem napisze tekst piosenki i go zarapuje.

Adam Pietrzak OPUS

Adam Pietrzak
Centrum OPUS

Nawiązywanie nowych relacji i sieciowanie są dla niego paliwem dla działań, a wyzwania – katalizatorem kreatywności. Wierzy, że każdy z nas ma swoją supermoc, dzięki której możemy zmieniać świat.

Stara się wzmacniać w ludziach poczucie sprawczości, odkrywając ich potencjał twórczy.

Z urodzenia i z wyboru jest Łodzianinem, z nastawienia – optymistą 🙂

Z wykształcenia jest aktorem (PWST we Wrocławiu). Założyciel Fundacji Łódzki Agregat Twórczy.

Anna Cioch_BIS

Anna Cioch
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Animatorka społeczności lokalnych w Miejscu Aktywności Mieszkańców w Krakowie, opiekunka ścieżki edukacyjno-upowszechniającej.

Z organizacjami pozarządowymi współpracuje od 2012 roku, szczególnie w tematach związanych z partycypacją społeczną, kontrolą obywatelską i edukacją obywatelską w projektach dotyczących m.in. przejrzystości życia publicznego, zwiększenia udziału obywateli w gminnych procesach decyzyjnych, wzmacniania lokalnych liderów społecznych, wspierania sąsiedztw.

Absolwentka polityki społecznej i pracy socjalnej, kształci się na trenerkę Porozumienia Bez Przemocy.

Adam Maruszewski

Adam Maruszewski
Warszawska sieć Miejsc Aktywności Lokalnej

Facylitator i trener, współtwórca warszawskiej sieci Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) z ramienia Urzędu m.st. Warszawy.

Do 2023 roku dbał o rozwój sieci MAL oraz wspierał animatorki i animatorów miejsc.

W latach 2017-2022 współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji „Miejsca Otwarte. Rozmowy o przestrzeniach spotkań sąsiedzkich”.

Katarzyna Sekutowicz

Katarzyna Sekutowicz
Stowarzyszenie BORIS

Antropolożka kultury. Od 1992 roku związana ze Stowarzyszeniem BORIS, członkini Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywizacji Lokalnej, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. 

Wspiera w rozwoju liderów i liderki lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe. Prowadzi doradztwo, warsztaty i długofalowe procesy rozwojowo – planistyczne oparte o dialog i partycypację. Specjalizuje się w planowaniu, ewaluacji, wdrażaniu polityk równościowych.

Realizowała ewaluację wielu programów społecznych m.in. Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020 itp. Prowadzi superwizje dla animatorów i animatorek sieci Miejsc Aktywności Lokalnej w Warszawie.

Magdalena Szopian-Wełyczko
SCAL Wrocław

Wiceprezeska w Zarządzie Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej TuRazem (www.turazem.pl), mgr socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim (2009), Animatorka Społeczności Lokalnych (SKiBA).   

Od 2018 roku koordynatorka CALu PRZEDPOKOJ H13, na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu.

Od czasu studiów związana z wrocławskim środowiskiem pozarządowym, szczególnie zaangażowana w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów oraz społeczności lokalnych.

Współprowadzi dwie inne organizacje na terenie Dolnego Śląska – Wiceprezes w Zarządzie Fundacji Koliber i Fundacji Pozytywka. Dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą wspierającą rozwój małych przedsiębiorstw. 

Uwielbia spontaniczne podróże i długie spacery po górach. W wolnych chwilach odnawia stare porzucone meble nadając im nowe życie. 

Mateusz Płoskonka_UMKraków

Mateusz Płoskonka
Urząd Miejski w Krakowie

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (Kraków). Z wykształcenia urzędnik administracji publicznej oraz specjalista w zakresie współczesnej dyplomacji w stosunkach międzynarodowych. Stypendysta Programu International Visitor Leadership organizowanego przez U.S. Department of State dot. zasad funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych oraz zagadnień dot. praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich, ochrony i równego traktowania.

Certyfikowany Animator samorządowy ds. współpracy z III sektorem. W Urzędzie Miasta Krakowa zatrudniony od 2002 r. oraz audytor wewnętrzny w zakresie Polityki Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa. Praktyk partycypacji, działa na rzecz wzmacniania dialogu międzysektorowego.

Odpowiedzialny za wdrożenie komisji dialogu obywatelskiego, procesu budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej w Krakowie. Odpowiedzialny za koordynację procesów konsultacyjnych w mieście, politykę międzykulturową i młodzieżową.

Sekretarz Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Członek Rady ds. Równego traktowania oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. realizacji Programu Otwarty Kraków przy Prezydencie Miasta Krakowa. Ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. 

Jolanta Woźnicka

Jolanta Woźnicka
Centrum Opus

Od prawie 25 lat pracuje w stowarzyszeniu Centrum OPUS, którego jest współzałożycielką i członkinią zarządu.  

Koordynuje działania projektowe, aktywizuje środowiska i grupy lokalne. We współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współtworzyła model tworzenia rad społecznych przy bibliotekach.  

Od blisko 20 lat pracuje jako trenerka. Szkoli przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych, urzędników samorządowych, lokalnych aktywistów, animatorów, pracowników instytucji kultury. Pracuje metodami aktywnymi, łącząc wiedzę, własne doświadczenie pracy lokalnej i potencjał osób uczestniczących.  

Wspiera osoby liderskie w wyznaczaniu celów, pomaga w uruchomieniu potencjału liderskiego do zmiany w środowisku. W pracy w środowisku lokalnym ważny jest dla niej dialog i łączenie różnych środowisk. Szuka połączeń między organizacjami, osobami, instytucjami. Cieszy ją sieciowanie i współpraca na rzecz wspólnego celu.  

Lubi codzienny rytm miasta i wakacje na plaży.

Ola Reszka_OPUS

Ola Reszka
Centrum OPUS

Od 5 lat animatorka Centrum OPUS. Od ponad 3 lat wspólnie z filiami Biblioteki Miejskiej w Łodzi realizuje projekt Strefa Aktywności Sąsiedzkiej, który zakłada zapewnienie lokalnej społeczności warunków do podejmowania oddolnych inicjatyw. Model SAS jest nastawiony na wzmacnianie integracji oraz dawanie mieszkankom i mieszkańcom przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.  

Jako animatorka pracuje również w programach regrantingowych gdzie wspiera lokalnych liderów i liderki w realizowaniu małych projektów na rzecz lokalnej społeczności. 

Expect the unexpected – hasło, które przyświeca jej w każdym działaniu z ludźmi. 

Ania Szprengiel
Biblioteka Traff

Obecnie kierowniczka Biblioteki TRAF Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, magister Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. 

W bibliotece publicznej pracuje od 22 lat. Od 17 lat pełni funkcję kierownika filii bibliotecznej. W tym czasie organizowała pracę trzech bibliotek, tworząc strategię ich rozwoju w szerokim zakresie – zarówno działalności podstawowej, jak i tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Organizowała szereg spotkań i warsztatów dla odbiorców z każdej grupy wiekowej. Koordynatorka wielu projektów regionalnych i ogólnopolskich, m.in. Strefa Aktywności Sąsiedzkiej. 

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

SPONSOR

PATRON MEDIALNY

MO_Belka projektowa